> Kiểm soát biến chứng tiểu đường nhờ "chỉ số vàng" HbA1c