> Giảm HbA1c – Cách tốt nhất phòng ngừa biến chứng đái tháo đường -