> Tại sao chỉ số HbA1c lại cao trong khi đường huyết bình thường? -