> Tại sao người tiểu đường cần làm xét nghiệm chỉ số HbA1c -