> Thời gian biến chứng của bệnh tiểu đường kéo dài bao lâu?