> Muốn sống khỏe với bệnh tiểu đường hãy kiểm soát chỉ số này -